tisdag 15 maj 2012

Länsrådet Anders Granat


Den 17 april besöktes Aktiva Seniorer av tidigare länsrådet från Länsstyrelsen i Nyköping samt tillika tidigare till förordnande landshövdingen på Gotland, Anders Granat (AG).

AG berättade först om sin uppväxt och sin många planer på ett kommande yrkesliv. AG valde att utbilda sig om lärare och som sådan verkade AG på Borgmästarhagsskolan, där han slutade som studierektor och till sist som rektor. Länsskolenämnden var nästa anhalt och då som dess chef. Efter nämndens nedläggning fick AG en chefsbefattning på Länsstyrelsen.
Vi fick en god inblick i vad Länsstyrelsen sysslar med, hur landshövding och länsråd utses och tillsätts och deras respektive arbetsområden. AG berörde också Länsstyrelsens framtid.
Att föredraget var uppskattat förstod man av de många frågor som därefter följde!

Vid pennan,
Christina Söderman