tisdag 19 december 2017

12/6´17 Bilstaden NyköpingUrban Nyblom från Nyköpings Automobilsällskap höll 12 dec.2017 en inspirerande exposé över temat Bilstaden Nyköping, täckande perioden 1838 – 2017. Det började med Ångvagnen och dess konstruktör Norberg från Stigtomta. Sällskapet har förverkligat iden att bygga en körklar vagn utgående från Norbergs modell. År 1937 bildades ANA som ett dotterbolag till NK. Bilar som Chrysler och Plymouth levererades i lådor från USA och sattes ihop i Nyköping. Efter andra världskriget blev ANA generalagent för traktorn Grålle. År 1960 övertogs ANA av SAAB. Det nybildade bolaget hade bil- och traktortillverkning, bilimport och ett stort nät av återförsäljare. Under årens lopp har Nyköping varit viktigt även för andra märken, som Standard, Valiant, Dodge. Urban berättade också om sällskapets välbesökta träffar i hamnen och klubblokalen ute på Skavsta.