onsdag 28 oktober 2015

Sten Bergström, 20 okt 2015Den 20/10 redovisade Sten Bergström från SMHI bl.a. att
jordens medeltemperatur på land i genomsnitt ökat med
cirka 1oC mellan 1970 och år 2014. Om vi ska undvika en
temperaturökning på mer än 2oC måste åtgärder snabbt vidtas
för begränsning av
koldioxid. Temperaturen stiger snabbast
längst norrut, där också nederbörden förväntas öka mest,
skyfallen ökar. Med smält is från Grönland och Polerna
kommer havsnivån att stiga, vilket drabbar många stora städer.
I Sverige kan på 100 år i genomsnitt havsnivån stiga 1 m i
Malmö och 0,5 m i Stockholm. Även högre nivåer vid t.ex
skyfall och stormar ger problem i lågt belägna hus, på vägar
mm. Vid nästa möte 10/11 tar Göran Forsberg oss med på
en blomstervandring i bild.