fredag 13 december 2013

3 december 2013, besök Odd Fellow Huset

Aktiva Seniorers sista programpunkt för året var ett besök hos en väl bevarad 100-årig dam! Vi hade stämt träff med Mats Domert, Vd för Fastighetsaktiebolaget Midgård och förvaltare av Odd Fellow Huset. Efter välkomsthälsning gav MD en kort historik över föreningens tillkomst, med ursprung från skråväsendet, och sin egentliga tillblivelse i England för att så småningom bildas i Nyköping 1910. MD fortsatte med husets historia alltifrån köp av mark, arkitekt Ragnar Östberg, kassaförvaltare Carl Cullberg. Vi fortsatte upp mellan våningarna och fick kunskap om var och en; matsalen, sällskapsrummen, mottagningsrum för repriciender och till sist ordenssalen med den magnifika målningen av John Bauer föreställande Den Helige Martin på fondväggen. MD tackades för sitt utomordentliga föredrag med blommor.

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
                         önskar 
                  Styrelsen / Christina