torsdag 26 september 2013

Extra föreläsning 29 okt. 2013

Jim Sundberg, ornitolog, berättar om en tvåveckors resa till Island juni 2013.
Vi får uppleva fåglar, valar, glaciäris, vacker natur och en dramatisk händelse!

Aina Hanson förmedlade informationen