lördag 15 december 2012

Tisdag 11 december, Östersjön


Den 11 dec lyssnade vi på Jonas Hentati Sundberg, doktorand vid Stockholms universitet, som forskar på naturhushållning i Östersjön via studier av olika fiskbestånd under långa tider. Han visade med bilder och statistik hur bl.a. beståndet på skarpsillen har varierat sedan 1914.  Orsaken är mänsklig påverkan som fiskestilar (nätfiske, trål) och kemisk belastning som t ex övergödning. Omsättningstiden för Östersjön är 20 till 30 år, så även om vi ”stoppar all belastning idag” ändras ingenting på decennier. Jonas kollade tom fiskrätter på Nobelmiddagar sedan 1900 eller fisk i matrecept de senaste 150 åren, en forskare med bredd.

Vid pennan, Jolo