lördag 8 januari 2011

Program, Våren 2011

VÅRPROGRAM 2011
Som en nyårshälsning kommer här vårt program för våren 2011. Föredragen är på Godtemplargården, V Trädgårds-gatan 2, Nyköping, kl 14.00, tisdagar om inte annat meddelas. Gå gärna in på vår hemsida http://www.aktivaseniorer.com/ och läs mera om vår verksamhet. Varmt välkomna önskar styrelsen!

18 januari
Eva Doyle – länsjurist vid Länsstyrelsen berättar om; när och hur kvinnor fick rösträtt i Sverige, i övriga Norden och även i världen. Valarbete – historik, regler, organisation, arbetet samt kuriosa.

15 februari – Årsmöte.
Fredrik Nyström- professor i internmedicin kåserar över ämnet ”Rött vin till fet mat”. Nytta och/eller skada av mat eller dryck.
                  
8 mars
Bertel Widjeskog – finlandssvensk journalist.
Ryssar vill vi inte vara, svenskar kan vi inte bli, låt oss vara finländare.
Funderingar runt Sveriges och Finlands öden under 1700- och 1800-talet och om hur finländarens identitet byggdes upp.


                   12 april - Viveka Adelswärd – professor em vid Linköpings universitet, tema kommunikation.
                   Till struntpratets lov. Varför skvallrar och småpratar vi? Vilka syften fyller våra vardagliga samtal? Viveka Adelswärd är också känd från språkspalten i Svenska Dagbladet och har gett ut flera böcker i ämnet.

Vårresan går den 24 maj till Arboga via Änkesätet Fridhem, Bie- och Hjälmaresund. Vi går en historisk rundvandring med guide i det medeltida Arboga. Efter lunch åker vi till en guidad visning av Strömsholms slott - ett Kungligt slott med anor från 1500-talet, byggt på order av Gustav Vasa. Under åren 1868-1968 disponerades slottet av Arméns rid- och körskola.

Den vanliga resan till sommarens konstutställning på Säfstaholms Slott i Vingåker skall gå med egna bilar.

Inbetalningskort bifogas. Om Du har frågor angående medlemskapet, kontakta kassören Aina Hansson, tel 0155-28 77 09 eller via mail: clas.gragg@telia.com.